top of page

Att tänka på.

Vid beställning som företag.

Vid beställning kommer alltid vissa frågor upp. 

För att reda ut dom vanligaste frågetecknena som ofta kommer, så kan ni ta del av denna checklistan.

Detta effektiviserar hela processen och kostnadssparande.

Har ni några frågor?

 • Krävs bygglov för arbetet?

 • Är konstruktionen bärande?

 • Krävs avväxlingar eller stämpning före arbetets start?

 • Tillåts översågning i hörn?

 • Håller konstruktionen för våra maskiner och arbeten?

 • Finns dolda installationer (t.ex. rör el och ventilation) i väggar och bjälklag?

 • Finns larm eller andra apparaturer som måste stängas av?

 • Finns det tillgång till el: 16, 25 eller 63 AMP säkringar?

 • De flesta sågningar och rivningsrobotar behöver 25 AMP.

 • Finns tryckvatten för sågning/borrning?

 • Är det längre än 50 meter till el/tryckvatten?

 • Tål arbetsstället vatten och fukt?

 • Krävs speciell hänsyn till pågående verksamhet (t.ex ljud, damm, buller eller vatten)?

 • Finns uppgifter om dimensioner och läge på utförandet?

 • Är andra yrkesgrupper på arbetsplatsen informerade om att märka ut sina håltagningar?

 • Vem ansvarar för avfallshanteringen?

bottom of page